Güncel

31.03.2017 tarihinde Ankara’da Türk-Alman Hukuk Merkezi’nin Açılış Töreni

 

Hukuk Fakültemizden Sayın Profesörler Kudlich, Rohe ve Yarayan Ankara Üniversitesini ziyaret ettiler. Orada Türk-Alman Hukuk Merkezi kuruldu. Bu hukuk merkezi. bizim fakültemiz ve özellikle Türk Hukuku Araştırma Merekezi’miz ile yakinen işbirliği yapacaktır.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Türkiye’de Kuvvetler Ayrılığı

16 Nisan 2017 tarihinde referanduma sunulacak Anayasa Değişikliği Teklifi bakımından Türkçe-Almanca değerlendirme


16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’de referanduma sunulacak Anayasa Değişikliği Teklifi’nin Türkçe-Almanca Karşılaştırmalı Metni


Dr. Ali Yarayan profesör olarak atandı

18 Ekim 2016 tarihinde Dr. Ali Yarayan Friedrich-Alexander-Üniversitesi Erlangen-Nürnberg’de Alman Medeni Hukuku, özellikle Ticaret Hukuku, Türk Hukuku ve Hukuk Karşılaştırması alanında profesör olarak atandı.


Soeben erschienen:

Tagungsbände Internationaler Kongress zum Personenschadensrecht im Lichte der neueren Entwicklungen von 6. bis 8. Mai 2015 in Ankara / Türkei.

Yayinlar

 


Kursankündigung: Überblick über das türkische Wirtschaftsrecht

Am 23. Juli 2015 bietet Prof. Dr. Şenocak einen Kurs zum türkischen Wirtschaftsrecht an. Die Veranstaltung wird in türkischer Sprache gehalten.

Weitere wichtige Informationen, unter anderem zur Anmeldung, finden Sie in dieser PDF.


07.05.2015 tarihinde Ankara’da FAU Türk Hukuku Araştırma Merkezi ve FAU Avukatlık Enstitüsü ile Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Barolar Birliği arasında bir toplantı gerçekleşmiştir. Yapılan toplantıda, taraflar, yakın gelecekte somut projelere dayalı olarak karşılıklı fikir ve tecrübe teatisi ile işbirliği konusunda ciddi olarak hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

Toplantıya Katılanlar: (soldan sağa): Prof. Dr. Kemal Şenocak (Türk Hukuku Araştırma Merkezi Misafir Öğretim Üyesi); Prof. Dr. Çağlar Özel (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı); Prof. Dr. Mathias Rohe (Türk Hukuku Araştırma Merkezi Direktörü), Prof. Dr. Jürgen Stamm (Avukatlık Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Metin Feyzioğlu (Barolar Birliği Başkanı), Prof. Dr. Necdet Basa (Barolar Birliği Başkan Danışmanı), Dr. Ali Yarayan (Türk Hukuku Araştırma Merkezi Başkanı).  07 Mayıs 2015 tarihinde Türk Hukuku Araştırma Merkezi Prof. Dr. Mathias Rohe, Dr. Ali Yarayan, Prof. Dr. Kemal Şenocak) Ankara’da Türk Temyiz Mahkemesini (Yargıtay) ziyaret etti.

Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası KongresiSempozyumla ilgili ilana ulaşmak için burayı tıklayınız.  RA Dr. Ali YarayanProf. Dr. Steffen KlumppProf. Dr. Mathias Rohe, M.A.Prof. Dr. Kemal Şenocak, LL.M.Prof. Dr. Jürgen Stamm
18 Ekim 2014 tarihinde Malatya’da gerçekleşen Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu Kitabı.Yayınlar

Sigorta Hukuku’nda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu20 Haziran 2014 tarihinde Kayseri / Türkiye’de. Sempozyumla ilgili ilana ulaşmak için burayı tıklayınız.  Türk-Alman Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku’nda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyum19 Haziran 2014 tarihinde Kayseri / Türkiye’de. Sempozyumla ilgili ilana ulaşmak için burayı tıklayınız.  
Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukukunda Uluslararası Sempozyum16 Mayıs 2014, Çırağan Palace Kempinski, Mabeyn Salonu, İstanbul.Sempozyumla ilgili ilana ulaşmak için burayı tıklayınız.  Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu15 Mayıs 2014, Çırağan Palace Kempinski, Mabeyn Salonu, İstanbul.Sempozyumla ilgili ilana ulaşmak için burayı tıklayınız.


Türk Ceza Hukuku Terminolojisi’ne Giriş Dersii

 

Sempozyumla ilgili ilana ulaşmak için burayı tıklayınız.

Tarih: 22.04.2014, Salı günü, saat 08:30 – 16:00

          23.04.2014, Çarşamba günü, 08:30 – 16:00

Türk Hukuku Araştırma Merkezimzin Açılışı

 


 

Dr. Ali Yarayan’ın Ders Kitabı

Türk Hukuku Araştırma Merkezimizin kurulmasından önce Dr. Ali Yarayan’ın Kasım 2013 tarihine kadar yürüttüğü Türk hukuku okutmanlığı kapsamında “Türk Medenî Hukuku – Temel Bilgiler” isimli ders kitabı çıkmıştır. Söz konusu eser, Ekim 2013’de Türk yayınevi olan Yetkin Basım Yayım Dağıtım ve San. Ve Tic. A.Ş.’de yayımlanmıştır (http://www.yetkin.com.tr). Kitap, Türkçe olarak yazılmış olmakla birlikte bazı önemli yasal terimler bold yazılmıştır. Bu suretle söz konusu terimlerin ders kitabının sonunda yer verilen sözlükteki Almanca karşılıklarına işaret edilmiştir. Toplam 950 hukuk terimlerinin çevirisini içeren tablo hâlinde düzenlenmiş sözlüğün kelime indeksi de bulunmaktadır.

Ders kitabında aşağıda belirtilen bölümlere yer verilmiştir:

1. Bölüm: Hukuka Giriş

2. Bölüm: Türk Medenî Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri

3. Bölüm: Kişiler Hukuku

4. Bölüm: Miras Hukuku

5. Bölüm: Eşya Hukuku

Söz konusu eseri inceleyen Sayın Prof. Dr. Kemal Şenocak, LL.M., kitabın Türk Medenî Kanunu sistematiğine uygun hazırlandığı kanaatini taşımaktadır. Ona göre, bu kitap, Türk hukukundaki mevcut yasal durumu, doktrindeki görüşleri ve aktüel içtihadı aktarmaktadır. Dr. Ali Yarayan bu ders kitabıyla okuyucuya Türk medeni hukuku alanında temel bilgiler edinme fırsatı vermektedir. Özellikle de önemli hukuk terimlerinin Almanca çevirisiyle birlikte Türk hukukuna yabancı olanların Türk hukukunu daha iyi bir şekilde anlamalarının önünün açıldığı görüşündedir. Sayın Senocak, bu kitap sayesinde edinilecek Türk hukukuna ilişkin temel bilgiler ve öğrenilecek Türk hukuku terminolojisi sayesinde de Almanya’da mukim hukuk uygulayıcısının Türk hukuku ile ilgili bir sorunla karşısına gelen müvekkilini daha iyi anlayabileceğini ve ona Türk hukuk düzenini daha kolay izah edebileceğini düşünmektedir. Bundan ötürü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Dr. Ali Yarayan’ı akademik olarak çok değerli ve başarılı çalışması için kutlamıştır.

(Yayınlar)

(http://www.yetkin.com.tr/p/2286/turk-medeni-hukuku-temel-bilgiler)