Prof. Dr. Ali Yarayan

İletişim

E-Mail: yarayan@yarayan.com
Tel.: +49-7631-9378730
Fax: +49-7631-7408103
www.yarayan.com


Özgeçmişi

• Baden-Württemberg Eyaleti Mahkemesi yeminli tercümanı (1998)

• Freiburg im Breisgau Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi (1995-2000)

• Karlsruhe Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde stajyer avukatlık (2000-2002)

• 2003 yılında avukatlık ruhsatı

• 2004 yılında Freiburg Üniversitesi’nde Prof. Dr. Manfred Rehbinder danışmalığında “Alman ve Türk Hukukunda Veritabanlarının Korunması” hakkındaki teziyle „Dr. jur.“ ünvanına hak kazanma

• Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi’nde yazı işleri yöneticiliği (2005 – 2006)

• Erlangen-Nürnberg Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi (Mayıs 2006 – Mart 2008) • AB Fikri Mülkiyet Hukuku Komisyonu Türkiye Delegasyonu uzman üyeliği (2006 Mayıs ayından beri)

• Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Türk Hukuku Öğretim Üyesi (Nisan 2008 – Kasım 2013)

• 2010 Ticaret ve Şirketler Hukuku Uzman Avukatı

• Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Türk Hukuku Araştırma Merkezi Başkanı (Kasım 2013 itibarıyla)

• 18 Ekim 2016 tarihinde Friedrich-Alexander-Üniversitesi Erlangen-Nürnberg’de Alman Medeni Hukuku, özellikle Ticaret Hukuku, Türk Hukuku ve Hukuk Karşılaştırması alanında profesör olarak atama.


Yayınları

Basılı Yayınlar

1. Alman ve Türk Hukukunda Veri Tabanlarının Korunması (Der Schutz von Datenbanken im deutschen und türkischen Recht, Baden Baden, Nomos, 2005, UFITA- Schriftenreihe B. 229), (aynı zamanda Freiburg Üniversitesi’nde 2004 yılında doktora tezi), c. 229, 309 s.

 • Telif Hakları ve Medya Hukuku dergisinde (Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht – ZUM) Georgios Gounalakis tarafından ZUM 49, 2005, s. 685’de eser incelemesine konu edilmiştir.
 • Fikri Mülkiyet Hukuku ve Telif Hakları Dergisinde (Gewerblicher Rechtsschutz und Urherberrecht/Internationaler Teil – GRUR Int.) (Christian Rumpf ve Carsten Ulbricht tarafından eser incelemesine konu edilmiştir, GRUR Int. 2006, s. 536
 • Telif Hakları ve Medya Hukuku Arşiv’inde (Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) Arne Lambrecht tarafındaneser incelemesine konu edilmiştir, UFITA 2006, s. 889

2. Türk Medenî Hukuku – Temel Bilgiler, 2013, 669 s.

 • İnönü Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dergisi 2014, 559-560 sahifelerinde Kemal Şenocak tarafından konu edilmiştir

online

 

Makaleler ve Derlemeler

 1. Topluluk Markası ile Alman Markasının İlişkisi: Ekonomik ve Hukuksal Kriterler, Ankara Hukuk Dergisi 2004, s. 51-87 (Kemal Şenocak ile birlikte)
 2. Türkiye’de Veri Tabanlarının Korunması, Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku ve Telif Hakları Dergisinde (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht/Internationaler Teil (GRUR Int.) 2005, s. 388
 3. Türkiye’de İş Güvencesi Hukukunda Getirilen Yenilikler, Yabancı ve Uluslararası İş Hukuku ve Sosyal Hukuk Dergisi (Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht (ZIAS)), 2005, s. 194
 4. Almanya’da ve Türkiye’de Veri Tabanlarının Korunması, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara 2006, s. 645-723
 5. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Avrupa Birligi Mevzuatına Uyumu [Die Konformität des (türkischen) Gesetzes über Geistes- und Kunstwerke mit dem europäischen Recht], Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), 2006, s. 121-137
 6. Trafik akışındaki ful otomatik lastik diş göstergesi cihazının tescil ve ayar zorunluğu (Zulassungs- und Eichpflicht eines vollautomatisierten Reifenprofilmessgerätes im fließenden Straßenverkehr), yayımlanma yeri: Verkehrsdienst – Zeitschrift für die Rechtspraxis im Straßenverkehr, 2008, s. 183-187
 7. Türkiye’de Marka Hukuku (Das Markenrecht in der Türkei), yayın yeri: Heidelberger Kommentar zum Markenrecht – Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten (Heidelberg Marka Hukuku Şerhi – Marka Kanunu ve Seçilmiş Yabancı Ülkelerin Marka Hukuku Düzenleri, 2009, s. 1221-1228
 8. Almanya’da Türkçe Markaların Korunmasına İlişkin Yargı Kararları (Rechtsprechung zum Schutze türkischsprachiger Marken in Deutschland), yayımlanma yeri: MarkenR 2014, s. 376-382 ve aynı zamanda “Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları 15 – 16 Mayıs 2014“, Istanbul 2015, s. 287-308; Türkçe metni de s. 309-330’da yayımlanmıştır
 9. Türk Hukukunda Boşanma Sebebi Olarak Fiili Ayrı Yaşamak (Der Scheidungsgrund des tatsächlichen Getrenntlebens nach türkischem Recht), yayımlanma yeri: NZFam 2014, s. 933-938
 10. Almanya’da Bir Türk Vatandaşının Vefaat Etmesinden Kaynaklanan Miras Hukuku (Das Erbrecht nach einem in Deutschland verstorbenen türkischen Staatsangehörigen), yayımlanma yeri: ErbR-Report 2014, s. 571-573
 11. Alman Hukukunda Tıbbi Sorumluluk Davalarında Yargılama Usulü (Das Arzthaftungsverfahren nach deutschem Recht), 18 Ekim 2014 Tarihinde Malatya’da Düzenlenen Sağlık Hukuku Sempozyum Kitabı, Malatya İnönü Üniversitesi Dergisi 2015, s. 85-104 online
 12. Türk Corporate Governance’inde Güncel Gelişmeler (Jüngere Entwicklung der türkischen Corporate Governance), yayımlanma yeri: Audit Committee Quarterly (Kemal Şenocak ile birlikte), I/2015, s. 60-63 ve ACNews 2015, Eylül dergisi, s. 36-39
 13. Türk Marka Hukuku – Yasal Dayanakları, İçtihat Hukuku ve Adli Uygulamaya Genel Bir Bakış (Das türkische Markenrecht – Ein Überblick über Rechtsgrundlagen, Rechtsprechung und gerichtliche Durchsetzung), yayımlanma yeri: MarkenR 2015, s. 282-293
 14. Türk Sirketler Toplulugu Hukuku – Yasal Dayanakları ve Şirketler Topluluğu Sorumluluğuna Genel Bir Bakış (Das türkische Konzernrecht – Ein Überblick über die Rechtsgrundlagen und die Konzernhaftung), (Kemal Şenocak ile birlikte), yayımlanma yeri: RIW 2016 (Ocak baskısında)
 15. Kötüniyetli Marka Tescili (Bösgläubige Markenanmeldung; Kemal Şenocak ile birlikte), Terazi, Sayı 111, Kasım 2015, 99-107
 16. Türk Hukukunda Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi İhbar Külfeti (Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers nach dem türkischen Recht), (Kemal Şenocak ile birlikte), yayımlanma yeri: Zeitschrift für Versicherungsrecht (VersR)
 17. Alman Hekimin Sorumluluğu Hukukunda Cismani Zararlar (Personenschäden nach dem deutschen Arzthaftungsrecht), yayımlanma yeri: Almanca ve Türkçe eser olarak 6 – 8 Mayıs 2015 tarihlerinde Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongresi’nin kongre kitabında
 18. 16 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’de referanduma sunulan Anayasa Degisikligi Teklifinin Almanca-Türkce Karsilastirmali Metni, 22 Seiten (veröffentlicht im September 2017, online auch abrufbar unter http://www.deutsche-orient-stiftung.de/index.php/de/publikationen-de/doi-kurzanalysen/doc_download/1252-ist-die-verfassungsaenderung-in-der-tuerkei-verfassungskonform)
 19. Ist die Verfassungsänderung in der Türkei verfassungskonform?, 20 Seiten (veröffentlicht im September 2017, online auch abrufbar unter http://www.deutsche-orient-stiftung.de/index.php/de/publikationen-de/doi-kurzanalysen/doc_download/1253-deutsch-tuerkische-uebersicht-der-in-der-tuerkei-am-16-april-2017-per-referendum-beschlossenen-verfassungsaenderung)
 20. Türkei: Adieu Gewaltenteilung!, JM 2017, 377-384

 

Editörlük

 1. 18 Ekim 2014 Tarihinde Malatya’da Düzenlenen Sağlık Hukuku Sempozyum Kitabı (Tagungsband des Internationalen Symposiums zum Medizinrecht in Malatya am 18. Oktober 2014), (Kemal Şenocak ve Mathias Rohe ile birlikte), Malatya İnönü Üniversitesi Dergisi 2015, 306 s. (bkz. https://www.inonu.edu.tr/uploads/contentfile/10/files/tam.pdf)
 2. Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları 15 – 16 Mayıs 2014 (Tagungsband der Internationalen Symposien zu aktuellen Entwicklungen im türkischen und deutschen Markenrecht sowie zum türkischen und deutschen Konzernrecht am 15. und 16. Mai 2014) (Kemal Şenocak, Mathias Rohe ve Başar Ay ile birlikte), 2015, 414 s.
 3. Türk-Alman Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku’nda ve Sigorta Hukuku’nda Güncel Gelişmeler Sempozyumları 19 – 20 Haziran 2014 (Tagungsband der Internationalen Symposien zu aktuellen Entwicklungen im türkischen und deutschen Aktiengesellschafts- und Kapitalmarkrecht und Versicherungsrecht am 19. und 20. Juni 2014) (Kemal Şenocak ve Mathias Rohe ile birlikte), 2015, 192 s.

 

Kitap Eleştirisi 

Tekinalp, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku ve Telif Hakları Dergisinde (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht/Internationaler Teil) GRUR Int. 2005, s. 539 ve GRUR Int. 2013, s. 295

 

Çeviriler

 1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 2004, 125 s.
 2. Spor Hukukunun Büyüsü (Almancası: Faszination Sportrecht), editör Klaus Vieweg, İnönü Üniviversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2010, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-39 (Mehmet Arslan ile birlikte; bkz. http://www.irut.de/Forschung/Veroeffentlichungen/OnlineVersionFaszinationSportrecht/FaszinationSportrechtTuerkisch.pdf)